Ben ben Do Lang – Phung Van Khai

“Bên bến đò Lăng – Phùng Văn Khai” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Bên bến đò Lăng
Tác Giả: Phùng Văn Khai
Người đọc: Đình Khánh

http://www.mediafire.com/?dvmym2zyhgz