Ban ve com va pho – Ga Sieu

“Bàn về cơm và phở – Gả Siêu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Bàn về cơm và phở – Gả Siêu

http://www.mediafire.com/file/zd5ogh3cgwm/Ban ve Com va Pho-Ga Sieu.mp3