ban tieu doi bkd va tran danh chop nhoang

“Bán tiểu đội BKD và trận đánh chớp nhóang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Bán tiểu đội BKD và trận đánh chớp nhóang

http://www.mediafire.com/file/ntyynzq0yzj/BanTieuDoiBKDUVaTranDanhChopNhoang.mp3