Ba ngoai cua toi – Nguyen thi Hoang Diem

“Bà ngoại của tôi-Nguyễn thị Hoàng Điềm” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Bà ngoại của tôi-Nguyễn thị Hoàng Điềm

http://www.mediafire.com/file/qmjuzmnmwio/BaNgoaiCuaToi-NguyenHoangDiemTrang.mp3