Ac Cam – Cai Co – truyen ngan

Truyện ngắn:

Hoàng Tín đọc

Link Mediafire :

Ác Cảm : tác giả Bùi Hiển,
http://www.mediafire.com/file/junxrigzmgx/Ac Cam.mp3

Cái Cò : tác giả Lê Huỳnh Anh Quý