Tren Doi 31 Ngon Doi Vinh Biet

Tren Doi 31 Ngon Doi Vinh Biet. Trên Đồi 31, Ngọn Đồi Vĩnh Biệt (tưởng niệm cố Đại úy Nguyễn Văn Đương) – Phan Hội Yên, do Hồ Thanh Danh và Nhật Trường diễn đọc (1 tập) *76 min *trích trong CD “Máu Lửa Charlie”

http://www.megaupload.com/?d=2OJYNEPY

http://www.mediafire.com/?hjyqzokgffm