Quy – Chu Sa Lan – Nam Phong – Phuong Dung

Truyện dài: Quỳ
Tác giả: – Chu Sa Lan
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Mời nghe cuốn tiểu thuyết tình cảm của nhà văn Chu Sa Lan.
Tất cả đầy đủ 19 tập.

01: http://www.mediafire.com/?rt29sjn5583dxcc
02: http://www.mediafire.com/?eklexlxbb4p47p2
03: http://www.mediafire.com/?e9xc5efkfdqzg1z
04: http://www.mediafire.com/?icydcedmbpk4rl9
05: http://www.mediafire.com/?tbb9xm6arn8aw4r
06: http://www.mediafire.com/?u2pgkuo4g7b8490
07: http://www.mediafire.com/?mb55in25u2ycy35
08: http://www.mediafire.com/?dwf64b8n362zff2
09: http://www.mediafire.com/?70efargwdips9x8
10: http://www.mediafire.com/?6xtp2ikc3dza24q
11: http://www.mediafire.com/?qxhd1d9wm4q0wtr
12: http://www.mediafire.com/?le1b7eo7fgf6swa
13: http://www.mediafire.com/?zifjj9qszwdt9fm
14: http://www.mediafire.com/?byycpsy4k3a1jpb
15: http://www.mediafire.com/?t4h4lhhu1vb9945
16: http://www.mediafire.com/?a1yrso6j2dlb4d9
17: http://www.mediafire.com/?e5envnqpf3nqqdp
18: http://www.mediafire.com/?3aasutgl1szn6qx
19ket: ngày mai 21 thàng ba đài đọc phần cuối.

Comments