Nguoi Nhac Si Mu – VG Korolenco – Nguyen Van Sy

“Người Nhạc Sĩ Mù – V.G Korolenco – Nguyễn Văn Sỹ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Mời các bạn yêu thích văn học một tác phẩm rất hay và sâu sắc” NGƯỜI NHẠC SỸ MÙ” của nhà văn thiên tài Nga V. Korolenko, Dịch giả Nguyễn Văn Sỹ và do Bá Trung đọc
Korolenko còn có những chuyện ngắn tuyệt vời như: Những đốm lửa, Nguời tù đảo Phượng Hòang….

01. Lời Tác Giả – NXB Văn Học – http://www.mediafire.com/?yazl1nwyzzt
02. Chương thứ nhất – http://www.mediafire.com/?omiyz3ewyxi
03. Chương Hai – http://www.mediafire.com/?ienyukmuhmj
04. Chương Ba – http://www.mediafire.com/?o45wyvmndyt
05. Chương Bốn – http://www.mediafire.com/?xugzo4oozc5
06. Chương Năm – http://www.mediafire.com/?mn2znkry4mg
07. Chương Sáu – http://www.mediafire.com/?myiumnvjnez
08. Chương Bảy – http://www.mediafire.com/?m5qqhjmyyy4
09. Chung Cục – http://www.mediafire.com/?ggi5yjqni4m

Comments