Mot Hai Ba Chung Ta Cung The – Nguyen Du

Một Hai Ba Chúng Ta Cùng Thề – Nguyễn Dư
Một Hai Ba Chúng Ta Cùng Thề – Nguyễn Dư, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=9ZWBV2DK
http://www.mediafire.com/?z2czjjhmznj