Harry Potter 1 – Tieng Viet

“Harry Potter 1 (Audio Việt)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện này cũng hay, nhưng tìm mãi mà không thấy ai làm Audio tiếng Việt, lúc trước mình có tìm đc cuốn 1 và cuốn 2 audio Việt, sau đó không thấy nữa. Hôm nay up lên cho bà con nghe, và đề nghị ai có điều kiện tiếp tục làm cuốn 3, 4, 5, 6, 7.
Tải tại địa chỉ
MF
http://www.mediafire.com/?sharekey=7b4057500468a6028ef1259ff1b60e8113bfcdf19e8381f65d27c407d4c31e46

Comments