Du Am Ngay Cu – Hoai Yen

Dư Âm Ngày Cũ – Hoài Yên
Dư Âm Ngày Cũ – Hoài Yên, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc (2 tập)

01 http://www.megaupload.com/?d=MKEUKL0C
02 http://www.megaupload.com/?d=EG3QGNW8

01 http://www.mediafire.com/?r3qkmlf2lmi
02 http://www.mediafire.com/?t3tnvmnmiqv