Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu


Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 1 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 2 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 3 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 4 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 5 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 6 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 7 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu 8 of 8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Le Xuyen Chu Tu Cau Cuoc Doi Tac Pham – Phan Nhat Nam – doc Hoang Tuan Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Le Xuyen – Cai Chet Cua Le Xuyen – Phuong Hoa – Duy Trac Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

7 thoughts on “Chu Tu Cau – Le Xuyen – doc Nam Anh – Kieu Loan – Chan Nhu”

 1. cam on su thay doi ve hinh thuc,cac truyen dai de so thu tu 1,2,3…
  de dang cho khan gia,khong bi bo sot khi doc truyen,toi nam nay da 69 tuoi,me nghe doc truyen lam,mat toi kem nen hom nay mo dai thay co su thay doi moi,toi vui lam,chuc quy ban bien tap vui manh va giu duoc su phat trien tot dep cua dai, cho dong huong vn chung ta co mon an tinh than bo ich nay.

 2. Chú Tư Cầu – Lê Xuyên, do Nam Anh, Kiều Loan, và Chân Như diễn đọc (nhiều tập)

  Link Mega:
  01 http://www.megaupload.com/?d=XOGA9CKJ
  02 http://www.megaupload.com/?d=5KZU6LT9
  03 http://www.megaupload.com/?d=XDU8A6WJ
  04 http://www.megaupload.com/?d=RVTSME1J
  05 http://www.megaupload.com/?d=16C9YAU0
  06 http://www.megaupload.com/?d=MSYI89KV
  07 http://www.megaupload.com/?d=WPBSMFKG
  08 http://www.megaupload.com/?d=5KJAJPXP
  09 http://www.megaupload.com/?d=T88I0DEX
  10 http://www.megaupload.com/?d=8WZAN9QX
  11 http://www.megaupload.com/?d=3FF022OH
  12 http://www.megaupload.com/?d=02QGKQK5
  13 http://www.megaupload.com/?d=084367MO
  14 http://www.megaupload.com/?d=TEOF4OHB
  15 http://www.megaupload.com/?d=81704NED
  16 http://www.megaupload.com/?d=THQ2OK3R
  17 http://www.megaupload.com/?d=NF5A8IH1 **cô Thơm chết rồi bà con ơi
  18 http://www.megaupload.com/?d=R8JC9VH2 Chú Tư Cầu bước qua khúc quanh mới đầy nguy hiểm
  19 http://www.megaupload.com/?d=S8ZMLNH7

  Link Mediafire:
  01 http://www.mediafire.com/?yjn30yngny2
  02 http://www.mediafire.com/?yegmmmyummm
  03 http://www.mediafire.com/?gdyttommk0m
  04 http://www.mediafire.com/?jzyga2wdzmm
  05 http://www.mediafire.com/?0zt5tjdvnqh
  06 http://www.mediafire.com/?nogkmqimtzm
  07 http://www.mediafire.com/?ztzzzhgjkhw
  08 http://www.mediafire.com/?n2dfw2w2znm
  09 http://www.mediafire.com/?jzklndkcte0
  10 http://www.mediafire.com/?0vvg4y3drm2
  11 http://www.mediafire.com/?nm2gmmd222o
  12 http://www.mediafire.com/?znnodomkylo
  13 http://www.mediafire.com/?emxn2ayzt2t
  14 http://www.mediafire.com/?timmogtdwmw
  15 http://www.mediafire.com/?2zzyd1mvkni
  16 http://www.mediafire.com/?ryejync4okr
  17 http://www.mediafire.com/?qotzi3fuzzz
  18 http://www.mediafire.com/?idht5zwnygt
  19 http://www.mediafire.com/?gtwthwjqi3m

  Thêm hai bài audio viết về Lê Xuyên:

  Lê Xuyên Chú Tư Cầu, Cuộc Đời Và Tác Phẩm – Phan Nhật Nam, do Hoàng Tuấn đọc
  http://www.megaupload.com/?d=2GGRSWRW
  http://www.mediafire.com/?v0vcgdmmzzz

  Lê Xuyên: Cái Chết của Lê Xuyên – Phương Hoa và Duy Trác đài VOVN thực hiện
  http://www.megaupload.com/?d=50SCOBC7
  http://www.mediafire.com/?ntdznkyv5ly

 3. Bạn ơi! Bạn có biết chừng nào truyện nầy sẻ nối tiếp? We all waiting for.
  Rất cám ơn bạn đả take time to upload the novel.
  TK

 4. Chú Tư Cầu – Lê Xuyên, do Nam Anh, Kiều Loan, và Chân Như diễn đọc (nhiều tập)

  Link Mega:
  01 http://www.megaupload.com/?d=XOGA9CKJ
  02 http://www.megaupload.com/?d=5KZU6LT9
  03 http://www.megaupload.com/?d=XDU8A6WJ
  04 http://www.megaupload.com/?d=RVTSME1J
  05 http://www.megaupload.com/?d=16C9YAU0
  06 http://www.megaupload.com/?d=MSYI89KV
  07 http://www.megaupload.com/?d=WPBSMFKG
  08 http://www.megaupload.com/?d=5KJAJPXP
  09 http://www.megaupload.com/?d=T88I0DEX
  10 http://www.megaupload.com/?d=8WZAN9QX
  11 http://www.megaupload.com/?d=3FF022OH
  12 http://www.megaupload.com/?d=02QGKQK5
  13 http://www.megaupload.com/?d=084367MO
  14 http://www.megaupload.com/?d=TEOF4OHB
  15 http://www.megaupload.com/?d=81704NED
  16 http://www.megaupload.com/?d=THQ2OK3R
  17 http://www.megaupload.com/?d=NF5A8IH1
  18 http://www.megaupload.com/?d=R8JC9VH2
  19 http://www.megaupload.com/?d=S8ZMLNH7
  20 http://www.megaupload.com/?d=FMAZRNIJ

  Link Mediafire:
  01 http://www.mediafire.com/?yjn30yngny2
  02 http://www.mediafire.com/?yegmmmyummm
  03 http://www.mediafire.com/?gdyttommk0m
  04 http://www.mediafire.com/?jzyga2wdzmm
  05 http://www.mediafire.com/?0zt5tjdvnqh
  06 http://www.mediafire.com/?nogkmqimtzm
  07 http://www.mediafire.com/?ztzzzhgjkhw
  08 http://www.mediafire.com/?n2dfw2w2znm
  09 http://www.mediafire.com/?jzklndkcte0
  10 http://www.mediafire.com/?0vvg4y3drm2
  11 http://www.mediafire.com/?nm2gmmd222o
  12 http://www.mediafire.com/?znnodomkylo
  13 http://www.mediafire.com/?emxn2ayzt2t
  14 http://www.mediafire.com/?timmogtdwmw
  15 http://www.mediafire.com/?2zzyd1mvkni
  16 http://www.mediafire.com/?ryejync4okr
  17 http://www.mediafire.com/?qotzi3fuzzz
  18 http://www.mediafire.com/?idht5zwnygt
  19 http://www.mediafire.com/?gtwthwjqi3m
  20 http://www.mediafire.com/?ttj2gjxlhyc

  (còn tiếp) **Các tập sau tập 20 sẽ đăng ở posts sau …

  Thêm hai bài audio viết về Lê Xuyên:
  Lê Xuyên Chú Tư Cầu, Cuộc Đời Và Tác Phẩm – Phan Nhật Nam, do Hoàng Tuấn đọc
  http://www.megaupload.com/?d=2GGRSWRW
  http://www.mediafire.com/?v0vcgdmmzzz

  Lê Xuyên: Cái Chết của Lê Xuyên – Phương Hoa và Duy Trác đài VOVN thực hiện
  http://www.megaupload.com/?d=50SCOBC7
  http://www.mediafire.com/?ntdznkyv5ly

Comments are closed.