Bo Chong – Ho Bieu Chanh

BỎ CHỒNG – HỒ BIỂU CHÁNH
** do Yên Như (anbuu) diễn đọc (12 tập) **

Audio book này do bạn của YaHuy diễn đọc cho nhà Mít nghe, YH thấy hay nên xin phép she … rinh qua bên đây cho bà con nào khoái truyện Hồ Biểu Chánh được thưởng thức luôn.

YH đã có luôn hai tập chót, nhưng vì tôn trọng người đọc (she muốn dành ưu tiên cho bên nhà YaHuy) nên đợi vài ngày nữa YH mới rinh qua đây.

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=C8S22J8K
02 http://www.megaupload.com/?d=4UJ31UPP
03 http://www.megaupload.com/?d=L4JQ5VEU
04 http://www.megaupload.com/?d=ZJNPQ9PY
05 http://www.megaupload.com/?d=8564COGL
06 http://www.megaupload.com/?d=SC27IUM9
07 http://www.megaupload.com/?d=B5HERPMR
08 http://www.megaupload.com/?d=DY5ECG5E
09 http://www.megaupload.com/?d=ECO44J86
10 http://www.megaupload.com/?d=TAY1KWLW
11 http://www.megaupload.com/?d=A6QOWK89
12end http://www.megaupload.com/?d=QFDNHF6T

LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.mediafire.com/?044y3j5ognz
02 http://www.mediafire.com/?wz2ritgjuya
03 http://www.mediafire.com/?wnlddwv4yvh
04 http://www.mediafire.com/?ty54ymykzzt
05 http://www.mediafire.com/?ztmntomwmz0
06 http://www.mediafire.com/?kjyuqvvf2rl
07 http://www.mediafire.com/?zwtqwjjn2mi
08 http://www.mediafire.com/?zdmioyeyziz
09 http://www.mediafire.com/?z34zgzx4zmj
10 http://www.mediafire.com/?djhtmuyzjzy
11 http://www.mediafire.com/?mwmdozlzwul
12end http://www.mediafire.com/?uyyzumjjnwy

3 thoughts on “Bo Chong – Ho Bieu Chanh”

Comments are closed.