Bien dong Mien Trung – Lien Thanh

“Biến động miền trung (Liên Thành)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Biến động miền trung : tác giã Liên Thành, người đọc: chính khí việt

http://www.mediafire.com/file/zzxicjlghdn/BienDongMienTrung.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/21yakmmnotc/BienDongMienTrung.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/m20bwumlknz/BienDongMienTrung.part3.rar
http://www.mediafire.com/file/ui5ttzzdozw/BienDongMienTrung.part4.rar