Posts Tagged ‘nguyen’

10 Nam San Bat Osama Bin Ladin – Doan Trang

“10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin – P. Bergen” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin

Tác giả: Peter Bergen (Manhunt from TIMES magazine 07May2012)
Di.ch giả: Nguyễn Minh Tâm
Người đọc: Đoan Trang

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 5, 2014 at 9:50 pm

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: , ,

Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding

“Hành Trình Về Phương Đông – Baird Spalding” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Journey To The East – Hành Trình Về Phương Đông

Tác giả: Baird Spalding
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Khuyết Danh

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 1, 2014 at 5:10 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

Nhan Dien & Hien Tuong Ma Am – Bac Mu – Nguyen Dinh Khanh

“Nhân Điện & Hiện Tượng Ma Ám – Bác Mù” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Nhân Điện & Hiện Tượng Ma Ám

Tác giả: Bác Mù
Người đọc: Nguyễn Đình Khánh

Luân Xa 6 & 7 là nơi được gọi là “mở ra” và “hiện tượng ma ám ”

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 28, 2014 at 5:45 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Hoa Lo – Nguyen Chi Thien – Tam An

“Hỏa Lò – Nguyễn Chí Thiện” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Hỏa Lò

Tác giả: Nguyễn Chí Thiện
Người đọc: Tâm An

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 27, 2014 at 5:40 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

Mau Thuong Ngan – Nguyen Xuan Khanh

“Mẫu Thượng Ngàn – Nguyễn Xuân Khánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Mẫu Thượng Ngàn

Tác giả: Nguyễn Xuân Khánh
Người đọc: Kim Phượng và Đức Uy

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 8, 2014 at 10:09 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , ,

Ngua Trong Nhac Va Van Tho – Nguyen Huu Phuoc

“Ngựa Trong Nhạc Và Văn Thơ – Nguyễn Hữu Phước” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————- Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:07 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Nho Ve Cai Tet Xua – Nguyen Huu Tri

“Nhớ Về Cái Tết Xưa – Nguyễn Hữu Trí” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tản Văn: Nhớ Về Cái Tết Xưa
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí
Người đọc:
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 29, 2014 at 6:15 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Nguyen Phan Hach – Van Anh

“Cuồng Phong – Nguyễn Phan Hách” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Cuồng Phong
Tac giả: Nguyễn Phan Hách
Người đọc: Vân Anh

Mời nghe thêm một tác phẩm văn học hay.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 3, 2014 at 7:54 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

Duc TGM Nguyen Kim Dien Da Tu Dao The Nao

“Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã tử đạo thế nào ?” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền đã tử đạo thế nào ?

Tác giả: Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Người đọc: Sư Đoàn 5

Chân dung của Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 20, 2013 at 8:40 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Doi Phi Cong – Toan Vinh Nguyen Xuan Vinh

“Đời Phi Công – Toàn Vinh Nguyễn Xuân Vinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đời Phi Công

Tác giả: Giáo Sư Toàn Vinh Nguyễn Xuân Vinh
Người đọc: Nguyễn Quý

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 18, 2013 at 7:05 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

« Previous PageNext Page »