10 Nam San Bat Osama Bin Ladin – Doan Trang

“10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin – P. Bergen” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin

Tác giả: Peter Bergen (Manhunt from TIMES magazine 07May2012)
Di.ch giả: Nguyễn Minh Tâm
Người đọc: Đoan Trang

Continue reading “10 Nam San Bat Osama Bin Ladin – Doan Trang”

Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding

“Hành Trình Về Phương Đông – Baird Spalding” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Journey To The East – Hành Trình Về Phương Đông

Tác giả: Baird Spalding
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Khuyết Danh

Continue reading “Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding”

Nhan Dien & Hien Tuong Ma Am – Bac Mu – Nguyen Dinh Khanh

“Nhân Điện & Hiện Tượng Ma Ám – Bác Mù” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Nhân Điện & Hiện Tượng Ma Ám

Tác giả: Bác Mù
Người đọc: Nguyễn Đình Khánh

Luân Xa 6 & 7 là nơi được gọi là “mở ra” và “hiện tượng ma ám ”

Continue reading “Nhan Dien & Hien Tuong Ma Am – Bac Mu – Nguyen Dinh Khanh”

Duc TGM Nguyen Kim Dien Da Tu Dao The Nao

“Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã tử đạo thế nào ?” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền đã tử đạo thế nào ?

Tác giả: Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý
Người đọc: Sư Đoàn 5

Chân dung của Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền
Continue reading “Duc TGM Nguyen Kim Dien Da Tu Dao The Nao”