Posts Tagged ‘nguyen nhat anh’

Nhung Chang Trai Xau Tinh – Nguyen Nhat Anh

Truyện dài: Những Chàng Trai Xấu Tính
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người đọc: Huỳnh Văn Tài
“Chuyện tình của bốn đứa tôi có thể chỉ được xem như mới bắt đầu nhưng câu chuyện chung quanh cái hồ bơi tuyệt diệu này đến đây coi như kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là chuyện riêng của tôi và Biền. Từ ngày thượng đế run rủi cho hai đứa tôi gặp phải hai nàng tiên xinh như mộng và giống nhau như đúc này, chúng tôi đồng thời nhiễm luôn cái tật hễ ngồi trước mặt phụ nữ là cứ trố mắt nhìn vào đùi họ…” Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 21, 2011 at 11:44 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , ,