Bach Dang Day Song – Dang Ngoc Hung – Xuan Khoa – Kim Phuong

Bach Dang Day Song - Dang Ngoc Hung - Bạch Đằng Dậy Sóng - Đặng Ngọc Hưng
Bach Dang Day Song – Dang Ngoc Hung – Bạch Đằng Dậy Sóng – Đặng Ngọc Hưng

Truyện dài: Bạch Đằng Dậy Sóng
Tác giả: Đặng Ngọc Hưng
Người đọc: Xuân Khoa, Kim Phượng

Mời nghe 1 tiểu thuyết lịch sử của Đặng Ngọc Hưng

Lời Giới Thiệu:

Tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp mà chỉ là một người yêu thích lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam. Có thể nói lịch sử Việt Nam là các cuộc kháng chiến liên miên chống giặc ngoại xâm phương Bắc và những trang sử viết về triều đại nhà Trần với ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông là những trang sử hay nhất, hào hùng nhất.

Continue reading “Bach Dang Day Song – Dang Ngoc Hung – Xuan Khoa – Kim Phuong”

Hong Nhan – Nguyen Ngoc Ngan

“Hồng Nhan – Nguyễn Ngọc Ngạn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Hồng Nhan
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Diễn đọc: Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Ngạn

hihi … Không biết có đưa lên quá sớm không … nhưng mà thấy đã được lên net nhiều rối nên bỏ lên đại thôi, có thể sẽ bị trung tâm TN hoặc bác NNN hỏi thăm … huhu.
Continue reading “Hong Nhan – Nguyen Ngoc Ngan”