Posts Tagged ‘ngoc’

Gio Mua Thao Thuc – Nguyen Ngoc Tu

“Gió Mùa Thao Thức-Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Gió Mùa Thao Thức
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Đài phát thanh Tiền Giang
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - June 5, 2013 at 11:16 pm

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: , , ,

Nhan Phu – Nguyen Ngoc Tu – Chau Ty

“Nhân Phủ – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Nhân Phủ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Châu Tỷ
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 10, 2013 at 8:32 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , , ,

Bach Dang Day Song – Dang Ngoc Hung – Xuan Khoa – Kim Phuong

Bach Dang Day Song - Dang Ngoc Hung - Bạch Đằng Dậy Sóng - Đặng Ngọc Hưng

Bach Dang Day Song – Dang Ngoc Hung – Bạch Đằng Dậy Sóng – Đặng Ngọc Hưng

Truyện dài: Bạch Đằng Dậy Sóng
Tác giả: Đặng Ngọc Hưng
Người đọc: Xuân Khoa, Kim Phượng

Mời nghe 1 tiểu thuyết lịch sử của Đặng Ngọc Hưng

Lời Giới Thiệu:

Tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp mà chỉ là một người yêu thích lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam. Có thể nói lịch sử Việt Nam là các cuộc kháng chiến liên miên chống giặc ngoại xâm phương Bắc và những trang sử viết về triều đại nhà Trần với ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông là những trang sử hay nhất, hào hùng nhất.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 11, 2013 at 5:13 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

Ban Tho To – Hoang Ngoc Le

“Bàn Thờ Tổ – Hoàng Ngọc Lễ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————- Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 23, 2012 at 8:51 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Chuyen Bay Gio Moi Ke – Nguyen Ngoc Moc

“Chuyện Bây Giờ Mới Kể – Nguyễn Ngọc Mộc” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chuyện Bây Giờ Mới Kể
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mộc
Người đọc: PTTG
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 15, 2012 at 10:55 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Hong Nhan – Nguyen Ngoc Ngan

“Hồng Nhan – Nguyễn Ngọc Ngạn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Hồng Nhan
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Diễn đọc: Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Ngạn

hihi … Không biết có đưa lên quá sớm không … nhưng mà thấy đã được lên net nhiều rối nên bỏ lên đại thôi, có thể sẽ bị trung tâm TN hoặc bác NNN hỏi thăm … huhu.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - October 28, 2012 at 8:52 pm

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: , , , ,

Nhat Ky Co Giao Truong Lang – Do Ngoc Thach

“Nhật Ký Cô Giáo Trường Làng – Đổ Ngọc Thạch” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————- Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - October 24, 2012 at 5:44 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Quy Mot Gio – Ngoc Mai

Quỷ Một Giò – Ngọc Mai” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————- Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - September 17, 2012 at 10:07 am

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags:

Tieng Gao Trong Dem – Nguyen Thi Ngoc Nhung

Tiếng Gào Trong Đêm Tác giả:Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - September 9, 2012 at 9:46 pm

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: , , ,

Hoa No Ve Dem – Ngoc Linh

“Hoa Nở Về Đêm – Ngọc Linh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————- Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 29, 2012 at 7:54 am

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: ,

« Previous PageNext Page »