Posts Tagged ‘ngan’

Ngan Giot Le Roi – Dang My Dung – Hien Dung

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Tác giả: Đặng Mỹ Dung
Người đọc: Hiền Dũng
Người hòa âm: DHN

user posted image

Lưu ý:
Hôm tháng 4/2014, banhott có đăng Ngàn Giọt Lệ Rơi – đây là của đài Việt Nam Exodus do Tường Thắng phỏng vấn tác giả Đặng Mỹ Dung.

Còn phần đọc của Anh Hiền Dũng là trọn cuốn hồi ký.

Links download của Anh DHN

Mời các bạn thưởng thức.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 13, 2014 at 10:10 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , ,

Nguoi Khach La – Nguyen Ngoc Ngan

Người Khách Lạ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Hồng Đào – Nguyễn Ngọc Ngạn Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:58 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , ,

Ngan Giot Le Roi

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Đài SBS do Quốc Việt phỏng vấn bà Đặng Mỹ Dung (Yung Krall)

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 2, 2014 at 11:17 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Bi Mat Cua Mot Cau Kinh Phat – Pham Thanh Chau

“Bí Mật Của Một Câu Kinh Phật” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Bí Mật Của Một Câu Kinh Phật

Tác giả: Phạm Thành Châu
Người đọc: Mỹ Hạnh – Sương Anh – Dzuy Linh

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 9, 2014 at 2:26 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Mau Thuong Ngan – Nguyen Xuan Khanh

“Mẫu Thượng Ngàn – Nguyễn Xuân Khánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Mẫu Thượng Ngàn

Tác giả: Nguyễn Xuân Khánh
Người đọc: Kim Phượng và Đức Uy

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - February 8, 2014 at 10:09 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , ,

Truyen Ngan Hay

“TRUYỆN NGẮN HAY” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 13, 2014 at 8:34 am

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: , , , , ,

Truyen ngan tu he thong truyen thanh VNHN

“Truyện ngắn từ hệ thống truyền thanh VNHN” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 7, 2014 at 10:43 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

Truyen Ngan Mua Giangsinh – Yen Linh

“Truyện Ngắn Mùa GiángSinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Truyện Ngắn Mùa GiángSinh

Diễn Đọc : Yến Linh
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 13, 2013 at 10:00 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Ngo Lam Xom Hue – Ho Truong An

“Ngõ Lan Xóm Huệ – Hồ Trường An” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 2, 2013 at 5:36 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: , , ,

Ten Thu Hon danh – Ho Truong An

“Tên,Thứ,Hỗn Danh – Hồ Trường An” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 1, 2013 at 9:34 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , , , ,

Next Page »