Posts Tagged ‘huyen bi’

A Chau Huyen Bi – Nguyen Huu Kiet

Mời các bạn nghe truyện Á Châu Huyền Bí của Dr. Blair T. Spalding . Ông ta cũng là tác giả cuốn The Life and Teachings from the East mà Nguyên Phong tựa đề là Hành Trình Về Phương Đông.

Á Châu Huyền Bí
Người dịch : Nguyễn Hữu Kiệt.
Người đọc Tung Sơn.

Chương 1 phần 1 Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 21, 2011 at 11:46 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , ,