Posts Tagged ‘ho bieu’

Nhon Tinh Am Lanh – Ho Bieu Chanh

Nhơn Tình Ấm Lạnh – Hồ Biểu Chánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện dài: Nhơn Tình Ấm Lạnh
Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Truyện này đã được đăng trong diễn đàn do đài VNHN đọc nhưng đây mình xin đưa lên với giọng đọc khác, do Nam Phong và Phượng Dung thực hiện. Vì bản thâu thiếu nên mình có dùng hơn 1 tập và mix lại của đài VNHN, nếu ai có thì xin bổ túc. Cám ơn nhiều.

Truyện gồm 21 tập.
Read more…

1 comment - What do you think?  Posted by admin - November 16, 2010 at 10:12 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , , ,

Doan Tinh – Ho Bieu Chanh – Do Nam Phong va Phuong Dung

Xin Giới Thiệu các bạn môt truyện dài Audio của nhà văn Hồ Biểu Chánh:
Đoạn Tình
Do Nam Phong và Phượng Dung đài Tiếng Nước Tôi diễn đọc

Truyện dài nhiều tập, được đọc mỗi ngày thường và sẽ được đem lên từ từ … ráng đợi nghe … Read more…

2 comments - What do you think?  Posted by admin - September 2, 2010 at 10:35 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , , , ,

No Doi – Tieu Thuyet Cua ho Bieu Chanh

Xin giới thiệucác bạn tác phẩm Nợ Đời –
Tiểu Thuyết Của Hồ Biểu Chánh
do Nam Phong và Phượng Dung diễn đọc
user posted image
Tất cả 14 tập, Cám ơn jeremy đã bổ sung các tập cuối
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 8, 2010 at 3:39 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , ,

Bo Chong – Ho Bieu Chanh

BỎ CHỒNG – HỒ BIỂU CHÁNH
** do Yên Như (anbuu) diễn đọc (12 tập) **
Read more…

3 comments - What do you think?  Posted by admin - June 16, 2010 at 9:27 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , , , ,

Thay Chung trung co cua nha van Ho Bieu Chanh

Mời nghe truyện Thầy Chung trúng số của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc Nam Phong & Phượng Dung
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - January 27, 2010 at 8:10 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: , , , ,

Ong Cu – Ho Bieu Chanh – Chi Tam va Chu Ly doc

Ông Cử – Hô Biểu Chánh – Chí Tâm và Chu Ly đọc.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - December 3, 2009 at 12:00 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , , ,

Ong Cu – Ho Bieu Chanh

Ông Cử – Hô Biểu Chánh Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 15, 2009 at 1:10 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , ,

Con Nha Ngheo – Ho Bieu Chanh

Con Nhà Nghèo – Hồ Biểu Chánh
Mời các bạn nghe bộ tiểu thuyết nổi tiếng Con Nhà Nghèo của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

connhangheocover[1]

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 12, 2009 at 4:34 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , ,

Cay Dang Mui Doi – Ho Bieu Chanh

Mời cac bạn nghe Cay Đắng Mùi Đời của Hồ Biều Chánh, phỏng theo tiểu thuyết nổi tiếng “Không Gia Đình”, “Sans famille” của Hector Malot hay “Noboby’s Boy”
Giọng Đọc: MC Bảo Đức

caydangmuidoisansfamill[1]

Read more…

2 comments - What do you think?  Posted by admin - August 6, 2009 at 8:43 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , ,

truyen audio Tu Hon cua Ho Bieu Chanh

Mời các bạn nghe tiếp một tác phẩm khác của cụ Hồ Biểu Chánh…

TỪ HÔN – HỒ BIỂU CHÁNH
do Thy Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, và Anh Duy diễn đọc (5 tập)

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - June 3, 2009 at 8:07 pm

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , , ,

Next Page »