Cuoc Chien Bien Gioi Viet Nam – Hoa

“Cuộc Chiến Biên Giới Việt – Hoa (17/2/1979)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cuộc Chiến Biên Giới Việt – Hoa (17/2/1979)

Đài SBS do Quốc Việt Phượng Hoàng phát thanh

Đoạn phát thanh được tri’ch từ sách Chiến Tranh Đông Dương 3

Continue reading “Cuoc Chien Bien Gioi Viet Nam – Hoa”

10 Nam San Bat Osama Bin Ladin – Doan Trang

“10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin – P. Bergen” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin

Tác giả: Peter Bergen (Manhunt from TIMES magazine 07May2012)
Di.ch giả: Nguyễn Minh Tâm
Người đọc: Đoan Trang

Continue reading “10 Nam San Bat Osama Bin Ladin – Doan Trang”

Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding

“Hành Trình Về Phương Đông – Baird Spalding” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Journey To The East – Hành Trình Về Phương Đông

Tác giả: Baird Spalding
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Khuyết Danh

Continue reading “Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding”