Posts Tagged ‘doc’

Hoi Ky Phong Su – Tro Ve Dia Nguc Mon Kuku Nam Duong

“Trở Về Địa Ngục Môn KuKu Nam Dương” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Hồi Ký Phóng Sự: Trở Về Địa Ngục Môn KuKu Nam Dương

Tác giả: Vân Hải
Người đọc: Minh Châu

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 22, 2014 at 5:59 am

Categories: Truyen Dai   Tags: ,

Chiec Giuong Tre Bong

Chiếc Giường Tre Bông

Tác gia: Tường Lam
Người đọc: Hoàng Tín (giọng miền Nam)
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 21, 2014 at 8:24 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Cai Da Man Vo Tinh Nguoi Cua Viet Cong

“Cái Dã Man Vô Tính Người Của Việt Cộng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cái Dã Man Vô Tính Người Của Việt Cộng

Tác giả: Hoàng Thế Định
Người đọc: Quốc Khanh
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 8:23 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Kinh Te Moi – Phuoc An

“Kinh Tế Mới – Phước An” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Kinh Tế Mới

Tác giả: Phước An
Người đọc: Hoàng Tuấn

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 20, 2014 at 6:44 pm

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: ,

Cuoc Chien Bien Gioi Viet Nam – Hoa

“Cuộc Chiến Biên Giới Việt – Hoa (17/2/1979)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cuộc Chiến Biên Giới Việt – Hoa (17/2/1979)

Đài SBS do Quốc Việt Phượng Hoàng phát thanh

Đoạn phát thanh được tri’ch từ sách Chiến Tranh Đông Dương 3

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 16, 2014 at 6:26 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Moi Quang He Giau Hai Nuoc Viet Nam – Lao

“Mối Quan Hệ Giữa Hai Nước Việt Nam – Lào” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Mối Quan Hệ Giữa Hai Nước Việt Nam – Lào

Đài SBS – Hoài Nam phụ trách

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 6:25 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Bi Mat Cua Mot Cau Kinh Phat – Pham Thanh Chau

“Bí Mật Của Một Câu Kinh Phật” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Bí Mật Của Một Câu Kinh Phật

Tác giả: Phạm Thành Châu
Người đọc: Mỹ Hạnh – Sương Anh – Dzuy Linh

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 9, 2014 at 2:26 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

10 Nam San Bat Osama Bin Ladin – Doan Trang

“10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin – P. Bergen” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

10 Năm Săn Bắt Osama Bin Ladin

Tác giả: Peter Bergen (Manhunt from TIMES magazine 07May2012)
Di.ch giả: Nguyễn Minh Tâm
Người đọc: Đoan Trang

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 5, 2014 at 9:50 pm

Categories: Truyen Dai, Truyen Ngan   Tags: , ,

Nhat Ky Luat Su Le Quoc Quan – Mai Huong & Vuong Dao

“Nhật Ký Luật Sư Lê Quốc Quân (2/2/2014)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Nhật Ký Luật Sư Lê Quốc Quân

Người đọc: Mai Hương & Vương Đạo

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 3, 2014 at 8:16 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Hanh Trinh Ve Phuong Dong – Baird Spalding

“Hành Trình Về Phương Đông – Baird Spalding” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Journey To The East – Hành Trình Về Phương Đông

Tác giả: Baird Spalding
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Khuyết Danh

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 1, 2014 at 5:10 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

« Previous PageNext Page »