Posts Tagged ‘doc’

Du Am Ngay Cu – Hoai Yen

“Dư Âm Ngày Cũ – Hoài Yên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Dư Âm Ngày Cũ

Tác giả: Hoài Yên
Người đọc: Nguyệt Hân

http://k003.kiwi6.com/hotlink/nu1zjz3fb2/DuAmNgayCu_HoaiYen_NguyenHandoc.mp3

[/center]

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - November 15, 2014 at 12:49 pm

Categories: Truyen Ngan   Tags: , ,

Bac Si Truong Khoa – Vu Oanh – Hai Yen

Bác Sĩ Trưởng Khoa
Tac giả: Vũ Oanh.
Người đọc: Hải Yến

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - August 13, 2014 at 10:06 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , ,

Mot Ngay Khong The Quen – Phuong Lan – Nguyet Han

Một Ngày Không Thể Quên

Tác giả: Phương Lan
Người đọc: Nguyệt Hân
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 10:01 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Nguoi Khach La – Nguyen Ngoc Ngan

Người Khách Lạ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Hồng Đào – Nguyễn Ngọc Ngạn Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:58 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , , ,

O De – Ly Tong – Tran Nam

Ó Đen

Tác giả: Lý Tống
Nguời đọc: Trần Nam

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 9:54 am

Categories: Truyen Dai   Tags: ,

Gai Goa Di Ban Cao De

“Gái Góa Đi Bán Cao Dê – Võ Thị Hảo” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Gái Góa Đi Bán Cao Dê

Tác giả: Võ Thị Hảo
Người đọc: Võ Thị Hảo

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - April 2, 2014 at 11:18 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Dau La Su That – Tet Mau Than 1968 Vietnam

“Đâu Là Sự Thật – Tết Mậu Thân 1968” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đâu Là Sự Thật – Tết Mậu Thân 1968

Đài SBS Úc Chấu – Quốc Việt phụ trách

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 31, 2014 at 6:18 am

Categories: Truyen Dai   Tags: ,

The Egyptian – Dau Chan Tren Cat – Mika Waltari

“The Egyptian – Dấu Chân Trên Cát – Mika Waltari” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

The Egyptian – Dấu Chân Trên Cát

Tác giả: Mika Waltari
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Tâm Chánh Kiến

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 26, 2014 at 5:18 am

Categories: Truyen Dai   Tags: , , ,

Lao Nho Gia – Ha Thuc Sinh

“Lão Nho Giả – Hà Thúc Sinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Lão Nho Giả

Tác giả: Hà Thúc Sinh
Người đọc: Tung Sơn
Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - March 25, 2014 at 9:00 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Phan Dong – Ha Dinh – Hoang Tuan

“Phản Động – Hà Dinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Phản Động

Tác giả: Hà Dinh
Người đọc: Hoàng Tuấn

Read more…

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 8:21 am

Categories: Truyen Ngan   Tags: ,

Next Page »